logo vra
info

 

V.R.A. : Vlaamse RadioAmateurs vzw

 

Het Hoe, het Wat en het Waarom?

 

 

Een stukje geschiedenis van het radioamateurisme in België

 

Robert DeloorIn 1926 stichtte Rudy Deloor (P2, later ON4SA, zie foto), samen met L. Hunninck de “Réseau Belge” de allereerste Belgische vereniging van radioamateurs.

 

 

 

 

1926-Reseau Belge

Op 15/06/1926 verschijnt de eerste uitgave van “QSO”, het tijdschrift van de “Réseau Belge”.

 

 

 

 

VRB oud logo

 

In 1928 wordt in Antwerpen de “V.R.B.” gesticht, de “Vlaamse Radio Bond”.  Zij noemen zichzelf:  “Wetenschappelijke vereniging van radiozenders en kortegolf luisteraars”.

 

In 1930 wordt het prefix “ON” ingevoerd voor de Belgische radioamateurs en dat is vandaag nog altijd zo.

 

cq-vrbIn1934 wordt het eerste officiële examen voor radioamateurs ingericht door de toenmalige R.T.T. (Regie voor Telefonie en Telegrafie), wat nu het B.I.P.T. is (Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie).

 

In 1936 verschijnt het allereerste nummer van het V.R.B. tijdschrift met als titel: “CQ-VRB”.

 

 

 

 

 

 

René Kersse In datzelfde jaar sluiten “Réseau Belge” en "V.R.B." een overeenkomst die leidt tot de stichting van het “V.B.Z.”, het “Verbond der Belgische Zenders”.  Die vervangt meteen de beide verenigingen en vertegenwoordigt België in de I.A.R.U.  Dat was voornamelijk het werk van R. Kersse (ON4GW, voorzitter van de “Réseau Belge” (zie afbeelding).

 

 

 

 

 

 

 

 

UBA logoIn 1947 wordt de “U.B.A.” gesticht door de toenmalige ON4GK en ON4ZN, dat de plaats inneemt van het  “V.B.Z.”

 

 

 

 

Het gaat dan bijna 25 jaar goed, in eendracht en onderlinge verstandhouding, tot…

 

UBRC logoIn Wallonië zich een felle weerstand begint te ontwikkelen tegen U.B.A. en de manier waarop de vereniging geleid wordt.   Dat leidt in 1970 tot de stichting van de “U.B.R.C.”, de “Union Belge des Radio Clubs”.

 

 

 

 

 

Het duurt nog tot 1981 als ook in Vlaanderen de weerstand tegen U.B.A. de kop opsteekt. 

De dominantie van de voornamelijk Franssprekende bestuurders (de Franssprekende radioamateurs zijn trouwens nu nog een absolute minderheid in het totaal aantal radioamateurs in België, amper 1/3).  Dat resulteert in de stichting van de “V.V.R.A.”, de “Vlaamse Vereniging van Radio Amateurs”.

 

Het blijft dan weer een aantal jaren “windstil”, tot het weer eens de spuigaten uitloopt bij het bestuur van de U.B.A..

 

Na de federalisering van België wordt in veruit de meeste verenigingen overgegaan tot de eigen federalisering.  Een poging daartoe in de U.B.A. wordt geboycot door de (vooral Brusselse) Franstaligen die massaal oproepen en met autobussen naar de algemene vergadering van U.B.A. trekken (als ik mij goed herinner was dat in “Hengelhoef”, in Houthalen).

 

In 1994 gaat het van kwaad naar erger.  De U.B.A. schoffeert de Vlamingen zonder scrupules.  Liefst 4 (vier!) Nederlandstalige bestuurders van de raad van bestuur van U.B.A. zelf, dienen op een bestuursvergadering een voorstel in om de (nog altijd unitaire U.B.A.!) te hervormen tot een gefederaliseerde vereniging, conform met de nieuwe grond- en andere wetten van dit land.  Artikel 1 van de Grondwet zegt niet langer dat België een “koninkrijk” is maar WEL dat België een federaal koninkrijk is.

 VRB out logoDe Franstalige bestuurders, gesteund door enkele franskiljonse “Vlamingen”, reageert op een totaal ongepaste en schandalige manier.  De 4 Nederlandstalige bestuurders worden hun bevoegdheden ontnomen.  Dat wil in feite zeggen dat de raad van bestuur van U.B.A. in de onmogelijkheid is om statutair de vereniging te leiden, maar dat zal “die anderen” een zorg wezen!   Ondanks protest drijft UBA toch zijn zin door.

Als reactie stichtten deze 4 beheerders, gesteund door een aantal anderen (waaronder ikzelf!) de “V.R.B.”, de “Vlaamse Radio Bond”, met een duidelijke verwijzing naar en met respect voor hun voorgangers uit 1928.

 

vra logoNa enkele jaren zien zowel V.R.B. als V.V.R.A. in dat zij beter hun krachten kunnen bundelen en na zorgvuldig overleg wordt besloten beide verenigingen te ontbinden en één nieuwe Vlaamse vereniging te stichten.

 

Op 17 oktober 1998 wordt in het cultuurcentrum “Westrand” in Dilbeek (waar Vlamingen thuis zijn!) onder grote belangstelling de “V.R.A.  voluit “Vlaamse RadioAmateurs” opgericht en worden V.R.B. en V.V.R.A. ontbonden.  De V.R.A. is een wettelijke vzw.

 

UFRC logo

 

 

Begin 1998 wijzigt de U.B.R.C. zijn naam in “U.F.R.C.”, waarbij dus het predicaat “Belge” vervangen wordt door “Francophone” om ook daar de federalisering te benadrukken.

 

 

 

 

fral ogoOmdat zowel V.R.B. als U.F.R.C. voorstander zijn van een confederaal model wordt besloten om een feitelijke vereniging te vormen voor die zaken die we SAMEN willen doen en dat is in eerste instantie zorgen voor een werkende QSL-dienst en het zal later blijken dat dit geen onnodige luxe was (en is!).  De afkorting  wordt dan “F.R.A.”, wat staat voor “Federatie van RadioAmateur verenigingen”.

 

 

 

Tot daar dit (korte) historische overzicht van de radioamateur verenigingen in België. In tegenstelling tot wat sommigen denken (en beweren) is V.R.A. NIET gegroeid uit de toenmalige V.V.R.A., maar is een NIEUWE vereniging die SAMEN met de toenmalige V.R.B., in onderlinge verstandhouding en op basis van gelijkheid en wederzijds respect, werd gesticht.

 

 

De verhouding V.R.A. – U.B.A.

 

U zult begrijpen dat de verhouding tussen de (unitaristische) U.B.A. en de (federalistische) V.R.A. niet zo vanzelfsprekend zijn, al hadden wij dat ook liever anders gezien.  Trouwens hetzelfde geldt voor de verhouding U.F.R.C.-U.B.A..

 

Een vaag die ons vaak gesteld wordt is: “Waarom heeft VRA –als Vlamingen- wel een vriendschappelijke relatie met UFRC en NIET met UBA?”

Ons antwoord kan heel simpel zijn: “Omdat UFRC en VRA uitstekend samenwerken indien nodig (zie FRA) en omdat UBA steeds pertinent WEIGERT om samen te werken of de dialoog aan te gaan”.

Een voorbeeld (en niet het minst belangrijke!): De fameuze QSL-dienst!  Vanuit V.R.A. (en samen met U.F.R.C.) proberen wij al vele jaren tot een samenwerking te komen met U.B.A. over het verdelen van de QSL-kaarten.  Ons (officiële) voorstel was gebaseerd op de feitelijke toestand in Nederland, waar VERON en VRZA perfect samenwerken in het “DQB”, wat staat voor “Dutch QSL Bureau”, en dat gezamenlijk in een AFZONDERLIJKE structuur wordt beheerd, en waarbij de kosten verdeeld worden in verhouding tot het gebruik.  De U.B.A. houdt echter angstvallig vast aan het bestaande monopolie van de QSL-dienst. 

 

Bovendien: ons standpunt is dat qsl-kaarten het RECHT zijn van elke individuele zend- en luisteramateur.  Dat recht wordt door U.B.A. constant met de voeten getreden door stelselmatig te WEIGEREN om kaarten die niet voor hun leden zijn, aan ons door te geven.

Eén van onze belangrijke doelstellingen is: “100% QSL voor IEDEREEN!"

 

En voor alle duidelijkheid: er zijn toch wel wat UBA-secties die er geen graten inzien om –ondanks pressie vanwege UBA- om samen met een VRA-afdeling één enkele club van vrienden-radioamateurs te hebben.  Of… hoe de basis het goede voorbeeld geeft!

 

Beste 73

ON7GZ

 

Bedrijfsnr: 0465.117.671 - Disclaimer
Copyricht © VRA
Webontwerp: ON7XM