logo vra

 

V.R.A. : Vlaamse RadioAmateurs vzw

 

Het Hoe, het Wat en het Waarom?

 

 

Een stukje geschiedenis van het radioamateurisme in België

 

Robert DeloorIn 1926 stichtte Rudy Deloor (P2, later ON4SA, zie foto), samen met L. Hunninck de “Réseau Belge” de allereerste Belgische vereniging van radioamateurs.

 

 

 

 

1926-Reseau Belge

Op 15/06/1926 verschijnt de eerste uitgave van “QSO”, het tijdschrift van de “Réseau Belge”.

 

 

 

 

VRB oud logo

 

In 1928 wordt in Antwerpen de “V.R.B.” gesticht, de “Vlaamse Radio Bond”.  Zij noemen zichzelf:  “Wetenschappelijke vereniging van radiozenders en kortegolf luisteraars”.

 

In 1930 wordt het prefix “ON” ingevoerd voor de Belgische radioamateurs en dat is vandaag nog altijd zo.

 

cq-vrbIn1934 wordt het eerste officiële examen voor radioamateurs ingericht door de toenmalige R.T.T. (Regie voor Telefonie en Telegrafie), wat nu het B.I.P.T. is (Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie).

 

In 1936 verschijnt het allereerste nummer van het V.R.B. tijdschrift met als titel: “CQ-VRB”.

 

 

 

 

 

 

René Kersse In datzelfde jaar sluiten “Réseau Belge” en "V.R.B." een overeenkomst die leidt tot de stichting van het “V.B.Z.”, het “Verbond der Belgische Zenders”.  Die vervangt meteen de beide verenigingen en vertegenwoordigt België in de I.A.R.U.  Dat was voornamelijk het werk van R. Kersse (ON4GW, voorzitter van de “Réseau Belge” (zie afbeelding).

 

 

 

 

 

 

 

 

UBA logoIn 1947 wordt de “U.B.A.” gesticht door de toenmalige ON4GK en ON4ZN, dat de plaats inneemt van het  “V.B.Z.”

 

 

 

 

Het gaat dan bijna 25 jaar goed, in eendracht en onderlinge verstandhouding, tot…

 

 

UBRC logo

 

 

In 1970 gebeurd de stichting van de “U.B.R.C.”, de “Union Belge des Radio Clubs”.

 

 

 

 

 

In 1981 volgt de stichting van de “V.V.R.A.”, de “Vlaamse Vereniging van Radio Amateurs”.

 

Na de federalisering van België wordt in veruit de meeste verenigingen overgegaan tot de eigen federalisering. 

 

 VRB out logo

 

 

In 1994 wordt de "V.R.B.", de “Vlaamse Radio Bond”, gesticht met een duidelijke verwijzing naar en met respect voor hun voorgangers uit 1928.

 

 

 

 

vra logoNa enkele jaren zien zowel V.R.B. als V.V.R.A. in dat zij beter hun krachten kunnen bundelen en na zorgvuldig overleg wordt besloten beide verenigingen te ontbinden en één nieuwe Vlaamse vereniging te stichten.

 

Op 17 oktober 1998 wordt in het cultuurcentrum “Westrand” in Dilbeek onder grote belangstelling de “V.R.A. , Vlaamse RadioAmateurs” opgericht en worden V.R.B. en V.V.R.A. ontbonden.  De V.R.A. is een wettelijke vzw.

 

UFRC logo

 

 

Begin 1998 wijzigt de U.B.R.C. zijn naam in “U.F.R.C.

 

 

 

 

 

 

Tot daar dit (korte) historische overzicht van de radioamateur verenigingen in België.

 

 

Samengesteld door ON7GZ, Gust Mariens, voorzitter VRA 1998-2022.

Aangepast door ON7XM, Jules Verheyde, webmaster VRA, juli 2022.

 

Bedrijfsnr: 0465.117.671 - Disclaimer
Copyricht © VRA
Webontwerp: ON7XM