logo vra
info

Lidgeld 2018.

Waarde vriend(in),
Beste OM, ONVL, YL, XYL


Het jaar zit er weeral bijna op. En dus is het stilaan tijd geworden om vooruit te kijken naar 2018. En dat impliceert uiteraard ook dat wij moeten gaan denken aan het lidgeld voor het nieuwe werkjaar. En… vooral niet vergeten: in oktober 2018 bestaan wij 20 jaar!!!
Zoals vorig jaar hebben wij, om onze afdelingen beter te kunnen begeleiden, ook dit jaar de mogelijkheid voorzien voor een (beperkte) vorm van subsidiëring. En daarbij zijn jullie, de individuele leden, van het allergrootste belang. Deze subsidie zijn wel geen grote bedragen, maar alle beetjes helpen.
Daarom ook dat wij een oproep doen aan de leden om écht een afdeling (in je buurt, bvb) te kiezen. Vorig jaar waren er liefst 42 leden die ‘XXX’ als afdeling opgaven, dus geen keuze hebben gemaakt. En dat is dus niet in het belang van onze afdelingen. Tweede element is daarbij dat het voor de voorzitters van de diverse afdelingen van uitzonderlijk belang is om ervoor te zorgen zoveel mogelijk leden te werven die voor zijn/haar afdeling kiezen. Bovendien wordt je
qsl-post regelmatig naar je afdeling gestuurd.
Wij doen dus een warme oproep aan iedereen: voorzitters van onze afdelingen, maar ook aan alle leden zelf om zoveel mogelijk leden aan te zetten om lid te worden van V.R.A. en te kiezen voor jouw afdeling. Voor de qsl-kaarten is er helemaal geen probleem. Onze internationale samenwerking via EURAO heeft zijn deugdelijkheid zeker bewezen.
Nieuw belangrijk element is dat vanaf 2015 de GEDRUKTE versie van ons maandelijks tijdschrift is AFGESCHAFT. Dit was een beslissing van de Algemene Vergadering, als gevolg van de steeds stijgende prijs van druk- en verzendingskosten. Uiteraard blijft onze elektronische versie bestaan, voorlopig slechts sporadisch. Zij die NIET over een PC of printer beschikken kunnen uiteraard contact nemen met iemand in de familie- of vriendenkring die bereid zou kunnen zijn om dat afdrukken voor jou te verzorgen.
Na een ‘sabbatjaar’ is RadioAmateur opnieuw verschenen, vooral dan zij en op initiatief van Jules, ON7XM, onze onvolprezen webmaster.
Het lidgeld blijft onveranderd ten aanzien van 2018. U leest daar alles over in de tabel hieronder met de lidgelden.
Veel succes en alvast bedankt voor jullie blijvende steun.
Lidgeld 2018 !
Hierbij de klassieke melding over het vernieuwen van de lidgelden voor het werkjaar 2018. Zoals steeds doen wij er alles aan om een zo maximaal mogelijke dienstverlening aan te bieden aan de laagst mogelijke prijs!
Vlaamse RadioAmateurs vzw
Brusselsesteenweg 113 – 2800 Mechelen
Bedrijfsnummer: 0465.117.67
Ledendienst: Bart Peeters, ON4BCP
Veststraat 27 – 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Email: on4bcp@vra.be
Hoeveel bedraagt het lidgeld voor 2018 en wat krijg je daar voor terug?
Voor de normale optie als volwaardig lid van VRA, wat wil zeggen:
- RadioAmateur tweemaandelijks via e-mail.
- VRA-Informatief (ook via e-mail) met tussentijdse informatie en organisaties.
- Volledige en 100% gegarandeerde QSL-dienst (ook internationaal gezien onze UITSTEKENDE samenwerking binnen EURAO).
- Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tegen derden
- Verzekering rechtsbijstand
- Gratis je call@vra.be e-mailadres
- Toegang tot het leden-deel van de website
- Bijstand met raad en daad waar -en indien- nodig.
Betaalt u slechts €30,00.

Zorg er voor dat wij zeker over je juiste e-mailadres, of het e-mailadres waar we het naartoe kunnen sturen, beschikken!
Ben je (toevallig) al lid bij een andere vereniging (missen is immers menselijk, nietwaar!), maar heb je in elk geval interesse in ons tijdschrift, onze werking en onze activiteiten, dan kan je ook aansluiten als sympathisant. Dan heb je recht op:
- RadioAmateur, ons elektronisch tijdschrift.
- VRA Informatief, eveneens elektronisch
- Gratis je call@vra.be e-mailadres
- Toegang tot het leden-deel van de website
- Maar, GEEN verzekering en GEEN QSL-dienst
Betaalt u slechts €20,00.

Alle informatie over de keuze van welk lidgeld je kan betalen is samengevat in onderstaande tabel.
Lid met tijdschrift, QSL-dienst, verzekering - GEWOON €30,00
Lid met tijdschrift, QSL-dienst, verzekering – ANDERSVALIDE (mits insturen van een kopie van het attest van mindervalide = +66%)
€25,00
Lid met tijdschrift, QSL-dienst, verzekering – STUDENT -18 jaar
(mits insturen van een kopie van de studentenkaart)
€25,00
Lid met tijdschrift, QSL-dienst, verzekering - +65 jarigen
(mits insturen van een kopie van de identiteitskaart)
€25,00
Lid-sympathisant (enkel tijdschrift, geen QSL, geen verzekering) €20,00

Kies aandachtig het juiste bedrag dat overeenkomt met uw keuze en vul dat in op je overschrijving-
/stortingsformulier.
Het verschuldigde bedrag stort je op de rekening van V.R.A. vzw
IBAN: BE12 9795 2518 6192
BIC: ARS PBE 22

Met vermelding van “2018”, je call en de afkorting van de gekozen afdeling; zoals bijvoorbeeld:
2018 ON4BCP DPPR
Tegelijk, indien van toepassing, een kopie van het vereiste document, om in aanmerking te komen voor vermindering, bezorgen aan onze ledendienst.
Twijfel je er aan bij welke afdeling je best hoort, gezien je woonplaats, aarzel dan niet om ons te contacteren. Maar je blijft totaal vrij in je keuze (onderaan kan je het lijstje met de juiste afkortingen vinden!).
Waarvoor dient uw lidgeld? In eerste instantie voor de normale werking van uw vereniging, de organisatie en kosten van de (steeds belangrijker en groter wordende) QSL-dienst (binnen- en buitenland),
opleidingen, bijeenkomsten en vergaderingen, Algemene Vergadering, verzekeringen, dagelijks bestuur,het clubstation, …
En laat je zeker geen blaasjes wijsmaken door anderen die het niet kunnen verdragen dat wij vooruitgaan: onze QSL-dienst werkt prima! Wij krijgen nog altijd heel wat kaarten in onze postbus, van over gans de wereld. Tot spijt van wie ’t benijdt. En met onze internationale samenwerking binnen EURAO zijn we weer een paar stappen verder.
Er is dus geen enkele reden waarom je nog zou twijfelen. Breng vandaag nog je lidgeld voor 2016 in orde.
Wij zijn er u nu al bij voorbaat dankbaar om.
Wij rekenen ten stelligste op uw (blijvende) waardering voor -en steun aan- onze V.R.A. waarvoor onze oprechte dank op voorhand. Immers, wij blijven trouw aan ons motto: van en voor de belangen van de Vlaamse radioamateurs. En dat verdient toch uw waardering en steun, zo denken wij.
Vriendelijke groet es best 73
Gust Mariëns Bart Peeters
ON7GZ ON4BCP
Voorzitter V.R.A. vzw Beheerder, Ledenadministratie
Lijst van onze erkende afdelingen (2018) met hun afkorting:
BELL Bell/ARAC Radio Club – Antwerpen
BRAL Brabantse RadioAmateurs Leuven
HOBR Heist-op-den-Berg
KUST Vlaamse (Oost)Kust
LARA Land-van-Aalst RadioAmateurs
LIER Lierse RadioAmateurs
MERA Mechelse RadioAmateurs
NLBR Noord-Limburgse RadioAmateurs
PRAC Pajottenlandse RadioAmateurs Club
WLBR West-Limburgse Radioamateurs
OBRA Oost-Brabantse RadioAmateurs
ZWVR Zuid-West Vlaamse RadioAmateurs Club
RAGA RadioAmateurs Groot-Aalst
XXXX Als je écht geen keuze kunt (of wilt) maken
Om het jezelf (en uiteraard ook onze administratie!) gemakkelijk te maken:
ZORG DAT WIJ JE BETALING HEBBEN ONTVANGEN VóóR 15 DECEMBER 2017

 

Bedrijfsnr: 0465.117.671 - Disclaimer
Copyricht © VRA
Webontwerp: ON7XM