logo vra

LIDGELD 2022

Vlaamse RadioAmateurs
vzw

Doelstraat 46/2 3320 Hoegaarden a.i.
Bedrijfsnummer: 0465.117.67

Ledendienst: Bart Peeters, ON4BCP
Veststraat 27 – 3271 Scherpenheuvel-Zichem
Email: on4bcp@vra.be

Waarde vriend(in),
Beste OM, ONVL, YL, XYL

Het jaar zit er weeral bijna op. En dus is het stilaan tijd geworden om vooruit te kijken naar 2022. En dat impliceert uiteraard ook dat wij moeten gaan denken aan het lidgeld voor het nieuwe werkjaar.

Zoals vorig jaar hebben wij, om onze afdelingen beter te kunnen begeleiden, ook dit jaar de mogelijkheid voorzien voor een (beperkte) vorm van subsidiëring.  En daarbij zijn jullie, de individuele leden, van het allergrootste belang.  Deze subsidie zijn wel geen grote bedragen, maar alle beetjes helpen.

Daarom ook dat wij een oproep doen aan de leden om écht een afdeling (in je buurt, bvb) te kiezen.  Vorig jaar waren er liefst 19 leden die ‘XXX’ als afdeling opgaven, dus geen keuze hebben gemaakt. En dat is helemaal niet in het belang van onze afdelingen. Tweede element is daarbij dat het voor de voorzitters van de diverse afdelingen van uitzonderlijk belang is om ervoor te zorgen zoveel mogelijk leden te werven die voor zijn/haar afdeling kiezen. Bovendien word je qsl-post regelmatig naar je afdeling gestuurd.

Wij doen dus een warme oproep aan iedereen: voorzitters van onze afdelingen, maar ook aan alle leden zelf om zoveel mogelijk leden aan te zetten om lid te worden van V.R.A.  en te kiezen voor jouw afdeling. Voor de qsl-kaarten is er helemaal geen probleem. Onze internationale samenwerking via EURAO heeft zijn deugdelijkheid zeker bewezen.

Uiteraard blijft onze elektronische ‘RadioAmateur” bestaan.  Zij die NIET over een PC of printer beschikken kunnen uiteraard contact nemen met iemand in de familie- of vriendenkring die bereid zou kunnen zijn om dat afdrukken voor jou te verzorgen.

Het lidgeld blijft nog steeds onveranderd sedert 2015.  U leest daar alles over in de tabel hieronder met de lidgelden.

Veel succes en alvast bedankt voor jullie blijvende steun.

Lidgeld 2022!

Hierbij de klassieke melding over het vernieuwen van de lidgelden voor het werkjaar 2022.  Zoals steeds doen wij er alles aan om een zo maximaal mogelijke dienstverlening aan te bieden aan de laagst mogelijke prijs!

Hoeveel bedraagt het lidgeld voor 2022 en wat krijg je er voor terug?

Voor de normale optie als volwaardig lid van VRA, wat wil zeggen:

Betaalt u slechts €30,00.
 
Zorg dat wij zeker over je juiste e-mailadres, of het e-mailadres waar we het naartoe kunnen sturen, beschikken!

Ben je (toevallig) al lid bij een andere vereniging (missen is immers menselijk, nietwaar!), maar heb je in elk geval interesse in ons tijdschrift, onze werking en onze activiteiten, dan kan je ook aansluiten als sympathisant. Dan heb je recht op:

Alle informatie over de keuze van welk lidgeld je kan betalen is samengevat in onderstaande tabel. 

Lid met tijdschrift, QSL-dienst, verzekering - NORMAAL

€30,00

Lid met tijdschrift, QSL-dienst, verzekering – ANDERSVALIDE
 (mits insturen van een kopie van het attest van mindervalide = +66%)

€25,00

Lid met tijdschrift, QSL-dienst, verzekering – STUDENT -18 jaar
 (mits insturen van een kopie van de studentenkaart)

€25,00

Lid met tijdschrift, QSL-dienst, verzekering - +65 jaar
 (mits insturen van een kopie van de identiteitskaart)

€25,00

Lid-sympathisant (enkel tijdschrift, geen QSL, geen verzekering)

€20,00

                                                                                                                     
Kies aandachtig het juiste bedrag dat overeenkomt met uw keuze en vul dat in op je overschrijving-/stortingsformulier.

Het verschuldigde bedrag stort je op de rekening van V.R.A. vzw
IBAN:   BE12 9795 2518 6192
BIC:      ARS PBE 22
Met vermelding van “2022”, uw call en de afkorting van de gekozen afdeling, bijvoorbeeld:
2022 ON4BCP PRAC 

Tegelijk, indien van toepassing, een kopie van het vereiste document, om in aanmerking te komen voor vermindering, bezorgen aan onze ledendienst.

Twijfel je bij welke afdeling je best hoort, gezien je woonplaats, aarzel dan niet om ons te contacteren.  Maar je blijft totaal vrij in je keuze (onderaan kan je het lijstje met de juiste afkortingen vinden!).  

Waarvoor dient uw lidgeld?  In eerste instantie voor de normale werking van uw vereniging, de organisatie en kosten van de (steeds belangrijker en groter wordende) QSL-dienst (binnen- en buitenland), opleidingen, bijeenkomsten en vergaderingen, Algemene Vergadering, verzekeringen, dagelijks bestuur, het clubstation, …

En laat je zeker geen blaasjes wijsmaken door anderen die het niet kunnen verdragen dat wij vooruitgaan: onze QSL-dienst werkt prima!  Wij krijgen nog altijd heel wat kaarten in onze postbus, van over gans de wereld.  Tot spijt van wie ’t benijdt.  En met onze internationale samenwerking binnen EURAO zijn we weer een paar stappen verder.

Er is dus geen enkele reden waarom je nog zou twijfelen.  Breng vandaag nog je lidgeld voor 2022 in orde.  Wij zijn er u nu al bij voorbaat dankbaar om.

Wij rekenen ten stelligste op uw (blijvende) waardering voor -en steun aan- onze V.R.A. waarvoor onze oprechte dank op voorhand. Immers, wij blijven trouw aan ons motto: van en voor de belangen van de Vlaamse radioamateurs. En dat verdient toch uw waardering en steun, zo denken wij.

Vriendelijke groet es best 73

 Gust Mariëns                                                        Bart Peeters
ON7GZ                                                                 ON4BCP
Voorzitter V.R.A. vzw                                   Beheerder, Ledenadministratie

Lijst van onze erkende afdelingen (2022) met hun afkorting:


BELL

Bell/ARAC Radio Club – Antwerpen

 

BRAL

Brabantse RadioAmateurs Leuven

GTKZ

Gentse Kanaalzone

 

LIER

Lierse RadioAmateurs

HOBR

Heist-op-den-Berg

 

NLBR

Noord-Limburgse RadioAmateurs

LARA

Land-van-Aalst RadioAmateurs

 

OBRA

Oost-Brabantse RadioAmateurs

MERA

Mechelse RadioAmateurs

 

ZWVR

Zuid-West Vlaamse RadioAmateurs Club

PRAC

Pajottenlandse RadioAmateurs Club

 

XXXX

Als je écht geen keuze kunt (of wilt) maken

 

Bedrijfsnr: 0465.117.671 - Disclaimer
Copyricht © VRA
Webontwerp: ON7XM