logo vra

Opzet van de website www.vra.be.

Een stukje geschiedenis.

Lang geleden werd de website opgebouwd door ON6JG in 2003 (als mijn info correct is). Deze werd toen samengesteld middels het “Frontpage” programma. Bedankt Jan voor het in elkaar steken van de website. Na enkele jaren heeft Jan de verdere bewerking overgelaten aan ON3BL. Beni zorgde voor regelmatige aanpassingen. Om diverse redenen had Beni minder tijd om zich met de website bezig te houden. Een ander probleem was dat het programma “Frontpage” niet meer ondersteund werd sinds 2007. Eind 2011 kwam, bij uw dienaar, het idee om de website over te nemen. Sinds september 2011 werd een cursus webdesign gevolgd en dit zou een goede toepassing zijn om het geleerde in de praktijk om te zetten. Een proefwebsite werd opgezet en voorgesteld aan een paar bestuursleden. Na enige aanpassingen werd het volledige bestuur geraadpleegd en werd groen licht gegeven voor de verdere ontwikkeling. Eind februari 2012 werd de oude website in stilte vervangen door de nieuwe website. De nieuwe website werd door de voorzitter officieel voorgesteld op de Algemene Vergadering van 31 maart 2012. Via een “Informatief” werden de leden ingelicht van de vernieuwing.

Enige informatie over de huidige website.

De website is samengesteld middels het programma “Dreamweaver van Adobe”. Met de “KISS*” methode in gedachte werd de website opgebouwd zodat iedereen er gemakkelijk zijn weg vind. De homepage is een alleenstaande pagina met zijn eigen configuratie (CSS styles) en bevat o.a. de navigatie van de verschillende rubrieken en vermeldingen van de bijzondere en/of recente pagina’s. Elke rubriek heeft zijn eigen “template” met aangepaste configuratie en eigen navigatie voor verdere verdeling van de pagina’s. Sommige pagina’s worden geopend op een apart tabblad zodat ze gemakkelijk kunnen geprint worden. Meestal zijn dit PDF pagina’s. De fotoreeksen kunnen bekeken worden middels het “Lightbox” script. De gebruiksaanwijzing staat op de “Foto Info” pagina. Onze eerste betrachting was om de meest nuttige info eerst op de website te krijgen. De rest word stelselmatig aangevuld. In een latere fase zal aan verfraaiïng gewerkt worden zonder het “KISS” principe te vergeten.

Waarom niet het ganse scherm benutten?

Bij de opbouw van een website moet rekening gehouden worden met o.a. het gebruik van verschillende formaten van schermen, gaande van 12” tot 32”. Als men bv. De website bouwt over de ganse breedte van een 22” scherm dan zal iemand op een 12” of 15” scherm voortdurend heen en weer moeten scrollen om de teksten te lezen. Idem voor de smartpfone gebruikers. Anderzijds moet ook rekening gehouden worden met de verschillende browsers. Die kunnen sommige instellingen anders interpreteren waardoor er een verschil van uitzicht ontstaat. “Chrome” en “Firefox” geven dezelfde layout van onze opbouw. “Explorer” daarentegen geeft een afwijking. (bv in de navigatiebalk**)

Evolutie.

Begin juni 2012. Voor de VRA-leden word een aparte website opgezet die door leden enkel kan bereikt worden via een login en paswoord. Deze website bevat alle "RadioAmateurs", "Informatief" en andere informatie enkel voor de leden bestemd.

16 september 2012. De foto's op de website krijgen informatie zodat slechtzienden met hun leestoetsellen ook iets over de foto's te weten komen. Onze VRA vereniging is voor iedereen.

28 oktober 2012. De homepage krijgt een nieuw uitzicht om de mogelijkheden en de uitbreiding van de website mogelijk te maken. Enkele Engelstalige pagina's moeten ons ook bekend maken bij niet Nederlandstalige radioamateurs.

Begin 2013. Alle VRA afdelingen hebben een pagina ter beschikking gekregen waar ze informatie over hun activiteiten kunnen meedelen.

Augustus 2013. Flash animaties zien het daglicht op de homepage.

Januari 2014. Lichtkrant kondigt de volgende ON4VRA uitzending aan.

Februari 2016. Een poging word gedaan om "responsive***" pagina's te gebruiken op de website. Dit werd opgegven omdat tekeningen en schem's niet correct werden weergegeven.

Januari 2018. Naar analogie van PRAC krijgt nu ook ZWVRAC een aparte site met het archief van hun tijdschriften.
Deze worden door de webmaster aangevuld. (andere afdelingen kunnen ook een dergelijke site krijgen)

April 2019. Flash wordt niet meer verder ondersteund. het is zoeken naar een alternatief.

April 2020. de website breid verder uit met tal van nieuwe dossiers met wetenswaardigheden.

Juli 2020. de lichtkrant wordt aangepast voor beter contrast. ook het contactformulier word verbeterd.

Deze info kan later nog aangevuld en/of gewijzigd worden.

Uw dienaar wenst u veel leesgenot.
ON7XM.

*KISS= Keep It Simple and Stupid.
**Volgens onze laatste informatie zou dit in de volgende versie moeten opgelost zijn.
*** RESPONSIVE= automatische aanpassing aan de grote van het scherm .

Laatste aanpassing: 11 juli 2020.

Bedrijfsnr: 0465.117.671 - Disclaimer
Copyricht © VRA
Webontwerp: ON7XM