logo vra

Disclaimer

Disclaimer.


Gebruik van de website
De Vlaamse RadioAmateurs (VRA) besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet meer volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.
Als de informatie op deze website tekortkomingen vertoont, zal de VRA al het mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als u onjuistheden vaststelt, kan u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik daarvoor op 'Contact' in de navigatiebalk. Wij streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen en bezorgen u een antwoord binnen redelijke termijn.
De VRA kan niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en andere technische problemen.

Algemeen karakter
De informatie en de documenten die via de websites ter beschikking gesteld worden, mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden beschouwd.

Hyperlinks en verwijzingen
Deze site bevat hyperlinks naar websites van andere verenigingen, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De VRA beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Bescherming van persoonsgegevens
De VRA hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de websites beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met de wet voor privacy tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

@ VRA 2023

Bedrijfsnr: 0465.117.671 - Disclaimer
Copyricht © VRA
Webontwerp: ON7XM