logo vra

Uitnodiging VRA Buitengewone Algemene Vergadering.

Op de bijzondere algemene vergadering van zaterdag 26 november 2022 te Londerzeel waren onvoldoende stemgerechtigde leden aanwezig om de nieuwe statuten bij volstrekte meerderheid van de stemgerechtigden te laten goedkeuren.
Zoals voorzien de wet (W.V.V.) wordt binnen veertien dagen op zaterdag 10 december 2022 een nieuwe bijzondere algemene vergadering gehouden waar deze nieuwe statuten zullen kunnen goedgekeurd worden ongeacht het aantal stemgerechtigde aanwezigen.
U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd op deze nieuwe vergadering te Londerzeel om 10u in het lokaal van de P.R.A.C., Holle Eikstraat 1 te Londerzeel.

Namens het bestuur,

De voorzitter                                    
Ludo Beelen

 

- Nieuwe statuten VRA 2022 (05/11/2022)

 

 

Bedrijfsnr: 0465.117.671 - Disclaimer
Copyricht © VRA
Webontwerp: ON7XM