Woordje uitleg over onze club APCC (Antwerp Port Contest Club)

Onze club is toevallig ontstaan doordat we tijdens het activeren van een fauna flora gebied, in
contact kwamen met een boswachter die zeer veel interesse vertoonde in onze hobby.
Hij bracht ons in contact met de organisator van de Antwerp Port Epic wielerwedstrijd, en door
onze hobby even toe te lichten, ontstond bij hem ook de nodige interesse om samen te werken
door reclame te maken voor deze wielerklassiekers.
Vanaf dan zijn we begonnen met deze wielerwedstrijd te promoten via de roepnaam OT2022EPIC.
Dit was een groot succes, en daardoor is het idee ontstaan om dit verder te blijven doen, namelijk
door dit jaar de call OT2023EPIC te activeren van 22 april t.e.m. 21 mei.
Van de organisator hadden we inmiddels een lokaal toegewezen gekregen, wat ondertussen ons
clublokaal is.
Dit was voor ons de drijfveer om zelf een club op te starten onder de vlag van de VRA.
Wij zijn het bestuur van de VRA heel dankbaar om op zo’n korte tijdspanne een club te kunnen
opstarten.
Ondertussen is onze club call ook aangevraagd bij BIPT.

Ons clublokaal is gelegen te Berendrecht in de Monnikenhofstraat 25 wat voorheen een school
was.
We hebben ondertussen een Facebookpagina aangemaakt, namelijk apcc-Antwerp Port Contest
Club, waarop we wekelijks posten wanneer onze club open is, dit is vanaf 18/06 tweewekelijks op zondag van
9u00 tot 12u00 tijdens de VRA ronde .
Op deze dagen houden we een gezellige babbel, waarop iedereen welkom is, en kan er tegen
democratische prijzen een drankje genuttigd worden.
In ons clublokaal is een tranciever ter beschikking zodat we van hieruit wat qso’s kunnen draaien.
De doelstellingen van de club zijn voornamelijk de nieuwkomers aanmoedigen om wat mee te
contesten in ons clublokaal, en hen te helpen met de hobby waar we kunnen door wat van onze
kennis over te brengen.

Vriendelijke groeten,

Het APCC bestuur