Kennummer:                  V.Z.W. nr.: 1999/27
Stichtingsdatum:             17 oktober 1998
Maatschappelijke zetel:  Doelstraat 46/2  3320 Hoegaarden 
Staatsblad:                    11 februari 1999, nummer 1910
Bedrijfsnummer             0465.117.671

VRA, Vlaamse Radioamateurs, ontstond bij de samensmelting van VRB en VVRA in 1998. (zie historiek)
Het doel van de vereniging is de belangen van de Vlaamse Radioamateurs te behartigen zowel nationaal als internationaal (via Eurao).
Door het publiceren van een maandelijks tijdschrift worden de leden op de hoogte gehouden over alles wat met het radioamateurisme te maken heeft en van eventuele wijzigingen in wetgevingen.
De vereniging zorgt ook voor de uitwisseling van QSL-kaarten en het geven van cursussen om nieuwe radioamateurs op te leiden in de afdelingen.
Veertiendaagse uitzendingen van ON4VRA brengen de laatste nieuwsjes bij de leden.
Statuten en een reglement van inwendige orde moeten een en ander in goede banen leiden.

Laatste Update datum : Nieuw Toevoeging Web DSR PRAC (15/05/2023)

Nieuw Viering 25 jaar VRA (28/05/2023)

Toevoeging Live DX Cluster (12/05/2023)

Tekst VRA uitzending 10 (21/05/2023)

Lijst met wachtende QSL kaarten : kijk op de QSL pagina in het menu , nieuwe lijst 10/05/2023

 

Uitzending ON4VRA:

21 mei 2023 - ON5SEL - ON7XM
04 juni 2023 -
18 juni 2023 -
02 juli 2023 -
16 juli 2023 -
30 juli 2023 -

We zijn op zoek naar een nieuwe redacteur voor ons tijdschrift. Enige vereiste: lid zijn van VRA.
Het tijdschrift verschijnt tweemaandelijks zodat het werk kan gespreid worden.
Uiteraard zal de huidige redacteur u wegwijs maken in het samenstellen en opzoeken van informatie.Voelt u zich geroepen om de vereniging bij te staan en /of wenst u meer info, neem dat contact op met ON7XM@vra.be

Webontwerp : ON4CHJ 

Copyright © VRA