Kennummer:                  V.Z.W. nr.: 1999/27
Stichtingsdatum:             17 oktober 1998
Maatschappelijke zetel:  Doelstraat 46/2  3320 Hoegaarden 
Staatsblad:                    11 februari 1999, nummer 1910
Bedrijfsnummer             0465.117.671

VRA, Vlaamse Radioamateurs, ontstond bij de samensmelting van VRB en VVRA in 1998. (zie historiek)
Het doel van de vereniging is de belangen van de Vlaamse Radioamateurs te behartigen zowel nationaal als internationaal (via Eurao).
Door het publiceren van een maandelijks tijdschrift worden de leden op de hoogte gehouden over alles wat met het radioamateurisme te maken heeft en van eventuele wijzigingen in wetgevingen.
De vereniging zorgt ook voor de uitwisseling van QSL-kaarten en het geven van cursussen om nieuwe radioamateurs op te leiden in de afdelingen.
Veertiendaagse uitzendingen van ON4VRA brengen de laatste nieuwsjes bij de leden.
Statuten en een reglement van inwendige orde moeten een en ander in goede banen leiden.

 

Lijst met wachtende QSL kaarten : kijk op de QSL pagina in het menu , nieuwe lijst 10/05/2023

Uitzending ON4VRA:

 

Webontwerp : ON4CHJ 

Copyright © VRA