Disclaimer


Gebruik van de website


De Vlaamse RadioAmateurs (VRA) besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites
en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en
actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie
niet meer volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.
Als de informatie op deze website tekortkomingen vertoont, zal de VRA al het
mogelijke doen om die zo snel mogelijk weg te werken. Als u onjuistheden vaststelt,
kan u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik daarvoor op contact
in de navigatiebalk. Wij streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen
en bezorgen u een antwoord binnen redelijke termijn.
De VRA kan niet garanderen dat de website volledig vrij is van onderbrekingen en
andere technische problemen.


Algemeen karakter
De informatie en de documenten die via de websites ter beschikking gesteld worden,
mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen teksten worden
beschouwd.


Hyperlinks en verwijzingen
Deze site bevat hyperlinks naar websites van andere verenigingen, instanties en
organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De VRA
beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of
zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of
juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en
informatiebronnen.


Bescherming van persoonsgegevens

De VRA hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De
meeste informatie is op of via de websites beschikbaar zonder dat u
persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen wordt u toch persoonlijke
informatie gevraagd. Uw gegevens worden dan behandeld in overeenstemming met
de wet voor privacy tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van
de verwerking van persoonsgegevens.

Copyright © VRA