Europese RadioAmateurs Organisatie

De open wereldwijde gemeenschap van radioamateurs

 

EURAO is bedoeld als ontmoetingsplaats voor al de onafhankelijke radioamateur organisaties in de wereld, meestal uit Europa, die geïnteresseerd zijn in het delen van hun activiteiten en ervaringen. Dat gebeurt door het organiseren van gemeenschappelijke diensten, samen te werken in nieuwe projecten en uiteraard het lobbywerk bij openbare administraties.