LIDGELD 2023.


Vlaamse RadioAmateurs vzw
Doelstraat 46/2 - 3320 Hoegaarden
Bedrijfsnummer: 0465.117.67
Ledendienst: Bart Peeters, ON4BCP
Veststraat 27 – 3271 Scherpenheuvel-Zichem

Email: on4bcp@telenet.be

Beste OM, ONVL, YL, XYL
Het jaar zit er weeral bijna op. En dus is het stilaan tijd geworden om vooruit te kijken naar
2023. En dat impliceert uiteraard ook dat wij moeten gaan denken aan het lidgeld voor het
nieuwe werkjaar.
Zoals vorig jaar hebben wij, om onze afdelingen beter te kunnen begeleiden, ook dit jaar de
mogelijkheid voorzien voor een (beperkte) vorm van subsidiëring. En daarbij zijn jullie, de
individuele leden, van het allergrootste belang. Deze subsidie zijn wel geen grote bedragen,
maar alle beetjes helpen.
Daarom ook dat wij een oproep doen aan de leden om écht een afdeling (in je buurt, bvb) te
kiezen. Vorig jaar waren er liefst 15 leden die ‘XXX’ als afdeling opgaven, dus geen keuze
hebben gemaakt. En dat is helemaal niet in het belang van onze afdelingen. Tweede element is
daarbij dat het voor de voorzitters van de diverse afdelingen van uitzonderlijk belang is om
ervoor te zorgen zoveel mogelijk leden te werven die voor zijn/haar afdeling kiezen. Bovendien
word je QSL-post regelmatig naar je afdeling gestuurd.
Wij doen dus een warme oproep aan iedereen: voorzitters van onze afdelingen, maar ook aan
alle leden zelf om zoveel mogelijk leden aan te zetten om lid te worden van V.R.A. en te kiezen
voor jouw afdeling.
Voor de QSL-kaarten is er internationale samenwerking via EURAO.
Uiteraard blijft onze elektronische “RadioAmateur” bestaan. Zij die NIET over een PC of printer
beschikken kunnen uiteraard contact nemen met iemand in de familie- of vriendenkring die
bereid zou kunnen zijn om dat afdrukken voor jou te verzorgen.
Het lidgeld blijft nog steeds onveranderd sinds 2015.
Veel succes en alvast bedankt voor jullie blijvende steun.

Lidgeld 2023!
Zoals steeds doen wij er alles aan om een zo maximaal mogelijke dienstverlening aan te
bieden aan de laagst mogelijke prijs!
Hoeveel bedraagt het lidgeld voor 2023 en wat krijg je er voor terug?

Voor de normale optie als volwaardig lid van VRA, wat wil zeggen:
- RadioAmateur tweemaandelijks via email
- Tweewekelijks de nieuwsuitzending van ON4VRA
- VRA-Informatief met tussentijdse informatie en organisaties.
- QSL-dienst (ook internationaal gezien onze samenwerking met EURAO).
- Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tegen derden
- Verzekering rechtsbijstand
- Vele info via website www.vra.be
- Bijstand met raad en daad waar -en indien- nodig.
Betaalt u slechts €30,00.
Zorg dat wij zeker over je juiste emailadres, of het e-mailadres waar we het naartoe kunnen
sturen, beschikken!
Ben je (toevallig) al lid bij een andere vereniging, maar heb je in elk geval interesse in ons
tijdschrift, onze werking en onze activiteiten, dan kan je ook aansluiten als sympathisant. Dan
heb je recht op:
- RadioAmateur, ons elektronisch tijdschrift.
- Vele info via www.vra.be
- Maar, GEEN verzekering en GEEN QSL-dienst
Betaalt u slechts €20,00.
Alle informatie over de keuze van welk lidgeld je kan betalen is samengevat in onderstaande
tabel. 

Uw lidmaatschap stort je op de rekening van V.R.A. vzw
IBAN: BE12 9795 2518 6192
BIC: ARS PBE 22
Met vermelding van “2023”, uw call en de afkorting van de gekozen afdeling, bijvoorbeeld:
2023 ON4BCP PRAC 
Tegelijk, indien van toepassing, een kopie van het vereiste document, om in aanmerking te
komen voor vermindering, bezorgen aan onze ledendienst.
Twijfel je bij welke afdeling je best hoort, gezien je woonplaats, aarzel dan niet om ons te
contacteren. Maar je blijft totaal vrij in je keuze (onderaan kan je het lijstje met de juiste
afkortingen vinden!).

Waarvoor dient uw lidgeld? In eerste instantie voor de normale werking van uw vereniging, de
organisatie en kosten van de QSL-dienst (binnen- en buitenland), opleidingen, bijeenkomsten
en vergaderingen, Algemene Vergadering, verzekeringen, dagelijks bestuur, het clubstation, …
Er is dus geen enkele reden waarom je nog zou twijfelen. Breng vandaag nog je lidgeld voor
2023 in orde. Wij zijn er u nu al bij voorbaat dankbaar om.
Wij rekenen ten stelligste op uw (blijvende) waardering voor -en steun aan- onze V.R.A.
waarvoor onze oprechte dank op voorhand. Immers, wij blijven trouw aan ons motto: van en
voor de belangen van de Vlaamse radioamateurs. En dat verdient toch uw waardering en
steun, zo denken wij.
Vriendelijke groet en best 73
Ludo Beelen  Bart Peeters
ON7CFX  ON4BCP
Voorzitter V.R.A. vzw  Penningmeester, Ledenadministratie
Lijst van onze erkende afdelingen (2023) met hun afkorting:
BELL Bell/ARAC – Antwerpen BRAL Brabantse RadioAmateurs Leuven
GTKZ Gentse kanaalzone LIER Lierse RadioAmateurs
HOBR Heist-op-den-Berg NLBR Noord-Limburgse RadioAmateurs
LARA Land Van Aalst RadioAmateurs OBRA Oost-Brabantse RadioAmateurs Club
MERA Mechelse RadioAmateurs ZWV Zuid-West Vlaamse Radioamateur Club
PRAC Pajottenlande RadioAmateurs Club FOTA Radio Club Brugge
RACO RadioAmateurs Vlub Oostende APCC Antwerp Port Club
XXXX Als je geen keuze kunt maken

Copyright © VRA