Terug naar de 1ste uitzending door PRA.

Voorafgaand op deze gebeurtenis werd op 24 september 1983 de nieuwe club PRA voorgesteld op de bestuursvergadering van VVRA. Dat het PRA menens was werd duidelijk toen ON7CI en ON7XM meteen de vraag stelden of ON4AVV niet mocht uitzenden vanuit het clublokaal te Mazenzele. Mazenzele was veel centraler gelegen en de clublokalen situeerden zich ca 55 m boven zeeniveau. VVRA wou eerst een proefuitzending laten doen en afhankelijk van de resultaten daarna een beslissing nemen om de uitzendingen al of niet vanuit Mazenzele te laten verlopen.

Volgende stap was de plaatsing van een 2 m antenne die moest dienen voor de clubzender en inpraatstation. Zondagmorgen 25 september 1983 zorgden ON7GY, ON1BWH, ONVL319 en ON7XM voor de plaatsing van de antenne op het dak terwijl ON8RG en ON7CI zorgden voor het klaarmaken van de zender. De brandweer van Opwijk zorgde voor de nodige ladder om de antenne en mast vast te maken aan de schouw. De laatste moer was nog niet vastgedraaid of ON8RG maakte al een QSO met ON4AVV met 59 rapport.

Ondertussen was beslist dat de proefuitzending zou doorgaan op zondag 9 oktober 1983 om 10u30.

Zondag 9 oktober 1983 om 9 uur was de ploeg reeds bezig met de installatie van het materiaal dat bestond uit Yaesu Ft-225RD, een 60 Watt versterker, SWR meter en een gewone handmicrofoon. De teksten werden door ON7YB, Leopold, aangevoerd uit West-Vlaanderen met de nodige tips voor een vlot verloop. De lezers die dag waren ON7CI en ON7GY terwijl ON8RG en ON7XM zorgden voor de nodige drankjes, vooral koffie tijdens de uitzending en iets sterkers tijdens de QSO’s. De uitzending startte om 10h30 en duurde tot 11h35. Er werd gewerkt met de handmicrofoon van de zender en die moest telkens doorgegeven worden wat soms een onderbreking liet horen. Een 30-tal inmelders waren er na de uitzending, wat meer was dan men gewoonlijk in Ieper noteerde. Opvallend was dat nu ook radioamateurs uit Noord-Antwerpen en Limburg de uitzending beter konden volgen.

In dezelfde week besliste VVRA dat de uitzendingen verder vanuit Mazenzele zouden gebeuren en de teksten telkens doorgestuurd zouden worden door ON7YB. De uitzendingen zouden om de veertien dagen doorgaan.

Een tijd later zou PRA ook de redactie op zich nemen en werd ON7GY tot hoofdredacteur gebombardeerd. Tekstleveranciers werden ON7CI, ON7XM, ON1AKO en ON8RG. De uitzendingen werden verzorgd door ON7CI, ON7GY en ON7XM.

ON7GY wou een begin- en eindtune en ON7XM kreeg opdracht om iets te zoeken.
Na enig speurwerk werden vier muziekstukjes voorgesteld. Unaniem werd gekozen voor Aurora, niet alleen voor de titel maar ook voor de muziek. Aurora hoort u nog steeds ondanks dat men al een paar keer de intentie had iets anders te zoeken.

Naarmate het team meer ervaring kreeg veranderde ook de inhoud van de uitzendingen.
Zo werd het weerbericht uitgebreider, het aantal recensies van tijdschriften verhoogde, de kontestkalender en korte berichten werden toegevoegd.
Nieuw was ook dat af een toe een interview met een OM werd uitgezonden. Volgende OM werden door de jaren heen bezocht: ON4DW, ON7UU, PA0TWF, ON7YB, ON7BB, ON8JB en nog vele anderen.

Anekdoten komen verder in dit relaas aan bod.

In die periode evolueerde de ploeg naar een vast lezersteam bestaande uit ON7CI en ON7XM bijgestaan door ON1BEI voor de logistieke steun. Een ploeg die ook instond voor de redactie wat soms leidde tot overbelasting om veertiendaags een uitzending klaar te stomen. Ook de apparatuur evolueerde. Er kwam een klein mengpaneel zodat we met 2 microfonen konden werken en de muziek er bij sturen.

Later kwam er ook een 100 W PA ter vervanging van het 60 W exemplaar dat de geest had gegeven. Voor de warmteafvoer zorgden 2 ventilatoren. In de PRA werd ook een voeding zelf in elkaar gestoken. Deze kon 20 A continu en 30A piek leveren maar moest ook gekoeld worden. Revolutionair in deze voeding was de verdeling van de stroom over de vier eindtransistoren. Die werd geregeld in de basis van de transistoren.

ON4AVV was er bij toen op 29 november 1986 Dirk Frimout, toekomstig astronaut, zijn licentie uit handen van ON7YB kreeg in het kasteel van Zonnebeke. ON1AFD maakte meteen zijn eerste verbinding via repeater ON0FF. De gelukkige aan de andere zijde was ON7BV/M. Een interview met de kersverse radioamateur astronaut zou door ON7CI opgenomen worden. Maar Guido was veel te laat in Zonnebeke door een dichte mist. Gelukkig was ON7XM wel op tijd en kon die het interview opnemen met rap samengestelde vragen. Wie dat nog eens wil nalezen kan terecht in CQ-VRA van januari 1987 blz 22. Dirk zou pas op 24 maart 1992 de ruimte in gaan.

Door de jaren heen werden ook andere experimenten gedaan zoals relayering op 70 cm door verschillende stations. Ook op 80 m waren een tijd te horen dank zij ON4AJJ en later ook ON7CQ. RTTY was er ook een periode dank zij ON5RZ en later ON4AJJ.

Een paar maal werd een ATV uitzending verzorgd.

Soms ging ON4AVV op verplaatsing, zoals naar de hobby veertiendaagse op de Groenplaats in Antwerpen; Flanders Technology International te Gent; de JOTA in Wambeek; de hobbybeurs in het Ascanuscollege te Asse en zelfs met de velddag op het voetbalveld van Mazenzele.

In 1990.. gebeurde ook het omgekeerde. ON7XM werd geïnterviewd door Julien Put bij Omroep Brabant. Dit interview mocht 7 minuten duren en zou uitgezonden worden tijdens de middagontkoppeling op vrijdag. Het interview duurde ca 15 minuten en Julien Put wou niets knippen. Uiteindelijk gaf de hoofdredacteur de goedkeuring en werd een ander interview geschrapt.
Het interview kwam als laatste aan de beurt in de uitzending en Julien Put moest zijn afkondiging heel kort houden en zelfs een stukje reclame moest eraan geloven.

Blijkbaar was het zo boeiend dat vrijdagnamiddag Michel Follet kwam informeren of hij dat interview nog eens mocht uitzenden op zondagmorgen in zijn programma. We hebben dit toegestaan onder voorwaarde dat wij het interview rechtstreeks zouden doorzenden via ON4AVV, wat werd toegestaan. Tijdens de ON4AVV uitzending hebben we dan Radio 2 gekoppeld aan het mengpaneel en was het interview te horen op 2 m. Een primeur die nooit meer is voorgekomen tot op heden.

In maart 1992 verhuisden de uitzendingen van ON4AVV naar het QTH van ON5WZ. De goede ligging zorgde ervoor dat de uitzendingen in Vlaanderen nog beter te ontvangen waren.

ON4AVV bleef er tot april 1994 waarna opnieuw verhuisd werd naar de shack in Mazenzele. In deze periode werd het lezersteam uitgebreid met ON1ABG.

Eind 1997 zette ON7XM zijn activiteiten voor VVRA op een laag pitje. Zowel QRL-matig en privé was een en ander nog moeilijk te combineren. Binnen VVRA was ON7XM o.a. ON4AVV mgr, QSL-mgr en bibliothecaris geweest. Wel bleef hij verder recensies maken voor de uitzending en in geval van nood wilde hij wel inspringen als een lezer belet was, wat een aantal keer gebeurd is. Hoofdredactie kwam toen in handen van ON1DDZ.

Eind 1998 kwam er een fusie tussen VRB en VVRA. De nieuwe vereniging kreeg als naam VRA en ON4AVV werd ON4VRA. Zodoende ontstond er een grote Vlaamse Radio Amateur vereniging.

In 1999 ontstond er een probleem omdat PRA de lokalen te Mazenzele diende te verlaten. Na lang zoeken werd een nieuwe locatie gevonden te Londerzeel. Door deze verhuis kwam ON4VRA in de problemen. Londerzeel is minder goed gelegen en het lokaal was niet beschikbaar op zondag. Gelukkig was er ON1DFF die voorstelde de uitzendingen te verzorgen vanuit zijn QTH te Steenokkerzeel. ON4VRA zit er nog steeds. TNX Walter voor de vele zondagen van technische medewerking. Walter, ondertussen ON6DFF en ON8CW geworden, zorgt sinds enige tijd ook voor de samenstelling van de teksten.

Het jaar 2000 begon met een naamsverandering voor PRA. Bij VRA vond men dat er vier letters moesten zijn om een club te identificeren. PRA wilde zijn eigenheid behouden en voegde de letter C toe als gulden middenweg. PRAC werd dus de afkorting van Pajottenlandse Radio Amateur Club.

De laatste jaren is er een uitgebreide lezersploeg wat voor afwisseling zorgt en er geen overbelasting ontstaat van een paar mensen zoals vroeger wel eens gebeurde.

Traditioneel komt ON7GZ, voorzitter VRA, de eerste uitzending van het jaar, een jaaroverzicht geven over wat er zoal veranderde op wetgevingsgebied en de contacten met BIPT en andere verenigingen.

De ploeg bestond uit: ON7CI, ON7GZ, ON7UM, ON7XM, ON8CW, ON7DE, ON6SN, ON7CEC en ON5PDV.

Begin 2016 wijzigde de ploeg en bestond uit: ON7CI, ON7UM, ON7XM, ON8CW, ON7DE, ON6SN, ON7CEC en ON3GJ en voor noodgevallen ook ON4PM..

Februari 2016 werd de ploeg opgeschrikt door het plotse overlijden van ON7CEC. Walter zal ons bijblijven als de steeds goedgezinde medewerker. We zullen hem nooit vergeten.

Eind 2017 worden de uitzendingen ook uitgezonden via de repeater van Amsterdam dank zij het BELREP netwerk waarbij ook een zestal ON-repeaters onze uitzendingen relayeren.

Jaarwisseling 2017-2018: ON7UM, Andre, verlaat de ploeg na ca 15 jaar medewerking. Bedankt Andre.
ON3RTA, Andre, komt de ploeg versterken.

Maart 2020. Door het covid-19 virus worden de uitzendingen door enkele lezers thuis opgenomen. ON7XM zorgt voor de montage en stuurt door naar ON8CW voor uitzending. QSO's worden gedaan door ON8CW en ON7XM.

Juli 2020. De uitzendingen gebeuren terug live om kort daarna opnieuw over te schakelen naar thuisopnames.
ON3RTA slaagt in het Harec examen en wordt ON9RA.

September 2020. Luc, ON3SEL komt de lezersploeg versterken, wat zeer welkom is.

Mei 2021. De uitzendingen worden nog steeds thuis opgenomen. Wellicht tot de zomer.
ON3SEL wordt ON5SEL.

Aug 2021. Op vraag van ON7CI, Guido, wordt gestopt met het weerbericht in de uitzendingen. er zijn genoeg andere media om aan deze info te vinden.

Sept 2021. Herstart van de rechtstreekse uitzendingen.

Nov 2021. Er word terug overgeschakeld naar thuisopnames. Tot .......

 

Anekdotes bij de interviews:

ON4DW, Bob, woonde midden de velden en was enkel bereikbaar via een veldweg waar tractoren de sporen maakten. ON7CI, Guido, vergat dat zijn wagen geen tractor of 4x4 was wat op een bepaald ogenblik resulteerde in een krakend geluid. Aangekomen bij ON4DW bleek de beschermplaat onderaan de wagen los te zijn. Bob dook onder wagen en herstelde de schade. Bij de terugrit, in het donker, was Guido voorzichtiger in de keuze van het rijspoor.

ON7UU werd ons aanbevolen door wijlen ON5SK. Beroemd werd de uitspraak over zijn “gelei-potteke” op zijn Antwaarps uitgesproken. Dat “potteke” werd gebruikt om zelf batterijen te maken. We spreken dan anno 1940.

PA0TWF woonde in Hoek van Holland. Daar aangekomen werden we meteen naar de tuin geloodst om de 6 m diameter draaibare parabool te aanschouwen die hij zelf gemaakt had. Een paar kleinere proef exemplaren stonden er naast. De parabolen werden vooral gebruikt voor ontvangst van weerkaarten die op een telexmachine werden uitgeprint. Experimenteren deed hij ook met ontvangst op de computer maar daar was nog wat werk aan.
Eten en vooral drinken werd ons er aangeboden. De zelfgebrouwde cider zorgde ervoor dat Guido zich vergiste van baan op de terugweg waardoor we een half uurtje later ’s morgens thuis waren.

Mogelijks zijn we zaken vergeten. We worden ook een dagje ouder.

Samenstelling: ON7XM, Jules

 

 

Copyright © VRA