BIPT Informatie

 

Het BIPT is bevoegd voor twee economische sectoren:

  • de post en
  • de telecommunicatie, die tegenwoordig elektronische communicatie wordt genoemd.

De bevoegdheid van het BIPT splitst zich in het bijzonder uit in twee soorten van activiteiten.

  • De eerste slaat op de nieuwe regulerende opdrachten op de geliberaliseerde telecommunicatiemarkten. Het BIPT neemt de nodige maatregelen opdat het regelgevingskader wordt nageleefd, de concurrentie zich ten volle en billijk kan ontplooien, sommige opdrachten van openbaar nut worden vervuld en de consumentenbelangen worden gevrijwaard.
  • De tweede heeft betrekking op de uitoefening van een soeverein gezag op specifieke technische gebieden. Sommige hulpmiddelen, zoals het elektromagnetisch spectrum of de nummervoorraad, zijn schaars: er is een regulator nodig om het gebruik nauwkeurig te verdelen, te reglementeren en te controleren. Het Instituut vervult nog andere technische opdrachten van openbaar belang.

Zijn handelingen steunen op drie sleutelwoorden: onafhankelijkheid, transparantie en dialoog.

Alle info voor Radioamateurs is te vinden op:

https://www.bipt.be/consumenten/radioamateurs

 


Copyright © VRA