Bericht van het BIPT. 08/12/2023

 

Beste vrienden,

 

Gezien het secundaire karakter van het spectrum 5,65 GHz – 5,85 GHz voor de amateurs, dien ik u mee te delen dat de Nederlandse krijgsmacht het spectrum 5,67 GHz – 5,69 GHz zal gebruiken voor oefeningen. Bijgevolg dient dit spectrum vrij gehouden te worden van alle uitzendingen op 14 en 15 december 2023 telkens van 00:00 LT tot 23:59 LT.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Ben Deschacht | Dienst Toewijzingen
Officier van Gerechtelijke Politie

 

 


Bericht van het BIPT. 01/12/2023


Beste vrienden,

Kunnen jullie een oproep doen naar jullie leden dat voor de radioamateurs wiens
bedieningscertificaat eind dit jaar afloopt de uiterste betalingstermijn 8 december 2023 is?
Hoewel de meeste personen reeds de betaling uitgevoerd hebben is er nog een grote groep die
waarschijnlijk wacht tot op het laatste moment via memodatum. Voor hen is deze herinnering niet
nodig uiteraard. De ervaring leert echter dat sommige het gewoon vergeten, wat uiteraard iedereen
kan overkomen.
De personen die de betaling niet tijdig uitvoeren zullen begin 2024 geen factuur voor het jaarlijks
recht ontvangen voor de stationsvergunning. Het hebben van een actief bedieningscertificaat is
immers noodzakelijk voor het verkrijgen van een stationsvergunning.
Voor een heractivatie nadien zal het systeem opnieuw een volledig dossierrecht aanrekenen, wat
iedereen wenst te vermijden.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Ben Deschacht | Dienst Toewijzingen
Officier van Gerechtelijke Politie


Nieuw: Het BIPT heeft per 29/08/2023 het besluit gepubliceerd omtrent de vrijgave van de 40 MHz band.

Wij vestigen uw aandacht op de specifieke beperkingen.

2023 08 29 Besluit Spectrum 40 Mhz
PDF – 160,4 KB 182 downloads
Aanvraagformulier Voor Radioamateurs
PDF – 267,5 KB 154 downloads

Op 6 juli 2023 had een overleg plaats met BIPT en de verschillende
radioamateur verenigingen. Het hier bijgevoegd verslag werd opgemaakt door onze
aanwezigen en goedgekeurd door BIPT.

Informatief 2023 8 Verslag Overleg BIPT
PDF – 171,1 KB 205 downloads


BIPT Examens 2023.

 

Hoe kan ik me laten inschrijven voor een examen?

Daarvoor stuur je een mail naar het adres examen@bipt.be met je naam, voornaam, adres, telefoonummer en een kopie van beide zijden van je idenditeitskaart.

 

Als je een examen van niveau C wil afleggen, gelieve dan het attest toe te voegen waaruit blijkt dat je geslaagd bent voor een praktische test van een erkende vereniging.

 

Onze (BIPT) dienst zal met je contact opnemen om examendatums voor te stellen.

Denk eraan dat je minstens 12 jaar moet zijn om aan een examen deel te nemen.

 

De examens gaan door in de kantoren van het BIPT

Ellipse Building - Gebouw C

Koning Albert II-laan 35 - B-1030 Brussel.

Een afspraak minstens drie weken voor de gewenste examendatum op het, 02 226 88 53 of 57

Bellen tussen 9 en 12 uur.

Het inschrijvingsgeld voor het radioamateur B of C-examen bedraagt € 50,62.

De examenzaal is alleen toegankelijk op vertoon van de uitnodiging die door het BIPT is opgestuurd

(en voor zij die voor ON3 gaan ook het certificaat van de praktijkproef).

Copyright © VRA