Op deze pagina komt alle info betreffende de banden vanaf 50 mhz en hoger 

Indien je info hebt die voor iedereen bruikbaar kan zijn , contacteer de webmaster . 

Samen houden we de website van de VRA in leven . 

 

VRA Activity Day 2023

Dit jaar organiseren wij op zaterdag 21 oktober 2023 de VRA ACTIVITY DAY, als
herdenking aan de stichting van V.R.A. op 18 oktober 1998.
Het doel van deze wedstrijd is meer bekendheid geven aan onze vereniging en tegelijk te trachten
meer activiteit te creëren op (vooral) de 2 meterband en de 70 centimeterband vanuit alle hoeken
van het land en de buurlanden.


DEELNEMERS:
Alle zendgemachtigde radioamateurs en alle luisteramateurs worden uitgenodigd om deel te
nemen, zonder discriminatie naar ras, geslacht, taal, vereniging, of wat dan ook.
V.R.A. wil hier doelbewust een positief signaal geven naar ALLE radioamateurs.
DUUR:
Zaterdag 21 oktober 2023 van 17:00 tot 21:00 uur lokale tijd (15:00 tot
19:00 UTC).
OPROEP:
CQ VRA ACTIVITY DAY
OPMERKING:
➢ Alle rechtstreekse verbindingen 2 m en 70 cm, in SSB en FM zijn toegelaten.
➢ Verbindingen via repeater zijn NIET toegelaten.
➢ Bij elke verbinding moet de mode en de band genoteerd worden.
➢ Respecteer de bandplanning.
➢ Elk station mag per mode en band slechts éénmaal gelogd worden.
UIT TE WISSELEN EN IN LOG TE VERMELDEN:
➢ DATUM EN TIJD (IN UTC)
➢ ROEPTEKEN TEGENSTATION
➢ RS
➢ VOLGNUMMER
➢ AFDELINGSAFKORTING (zie verder)
➢ MODE (FM of SSB)
➢ BAND (2m of 70cm, in te vullen als ‘2’ of ‘70’)
➢ QTH LOCATOR (Maidenhead systeem, zeer belangrijk voor de puntenberekening)
GELDIGE AFKORTINGEN VOOR AFDELING/CLUB/SECTIE:
➢ De afdelingen van de VRA die tellen als vermenigvuldiger worden afgekort naar vier letters.
Deze erkende afdelingen zijn:
ARAC – BELL – HOBR – LIER – MERA – APCC – NLBR – GTKZ – LARA – BRAL –
OBRA – PRAC – FOTA – ZWVR - RACO
➢ Bijkomende GELDIGE afkortingen die tellen als vermenigvuldiger:
▪ van onze zusterverenigingen: UFRC en VRZA
▪ van de vrienden van UBA, de afkorting van de sectie, voorafgegaan door ‘X’ (vb. XMCL,
XLLV, …)
➢ Al de anderen geven XXXX
➢ Een lijst van de geldige afkortingen van de afdelingen/secties is te vinden in een bijlage.
VRA ACTIVITY DAY
VOORBEELDEN:
ON4PRA 59 001 PRAC JO20hh FM 2
ON4PRA 59 025 PRAC JO20hh SSB 70
ON4VRA 59 002 VRA JO20gw SSB 2
DE LUISTERAMATEURS:
Voor de luisteramateurs gelden dezelfde regels. Eenzelfde station mag maximaal 3 maal
voorkomen. Bij de gehoorde stations moeten alle uitgewisselde gegevens en de mode en
frequentie worden genoteerd:
Bijvoorbeeld: ON4DPP 59001 DPPR JO15KK ON7NW 59001 DPPR JO15KL FM 70
LOG:
➢ Mag manueel opgemaakt worden met maximum 40 qso’s per logblad.
➢ Elektronische logs (zie speciaal logprogramma voor deze contest) genieten onze
voorkeur.
➢ Logs vóór 15 november 2023 sturen naar :
Via e-mail:on7en@skynet.be
Met post: Jean-Marie T’Jaeckx, ON7EN
Perrebroekstraat 16
9200 Dendermonde
➢ Zorg dat uw elektronisch logboek opgeslagen wordt in een formaat dat bruikbaar is voor
de toepassing MS Excel. Geef uw elektronisch logboek de naam “uw call activity 2023”,
zoals bijvoorbeeld ‘ON7EN ACTIVITY 2023’
➢ Logs die geen werkingscondities vermelden (zie Infoblad) komen niet in aanmerking.
➢ Dubbel gemaakte qso’s (call gevolgd door mode en band), dubbel genoteerde
vermenigvuldigers en onvolledige qso’s, die niet werden geschrapt, worden bestraft met -
5 punten per fout, per qso. Het VRA logboek voorziet in de vermelding van dubbele
verbindingen en past de diverse tellingen aan.
➢ Logs waarin meer dan 10% fouten voorkomen worden gediskwalificeerd.
SUMMARY SHEET:
➢ Het “Infoblad” moet VERPLICHT samen met de logbladen bezorgd worden.
➢ Het bevat alle nuttige en logistieke informatie over het deelnemende station.
➢ Wanneer je de log elektronisch verstuurt dan maakt dat deel uit van het Excel-werkblad.
KLASSEMENT:
➢ A = HAREC vergunninghouders (voor België zijn dat de ON1, 4, 5, 6, 7, 8 of 9)
➢ B = NOVICE vergunninghouders (voor België is dat ON2)
➢ C = BASIS vergunninghouders (voor België is dat ON3)
➢ D = LUISTERAMATEURS (voor België is dat ONVL of ONL)
PUNTEN:
➢ 1 punt per overbrugde kilometer van locator tot locator (zie: uit te wisselen)
VERMENIGVULDIGERS:
➢ Elke VRA afdeling geeft 2 punten
➢ UFRC en VRZA afdelingen geven ook 2 punten
➢ andere afdelingen, zoals UBA geven 1 punt
➢ Clubstation ON4VRA geeft 4 punten
➢ De som van al deze punten geldt als vermenigvuldiger
SCORE:
Som van de overbrugde kilometers X som punten van de vermenigvuldigers.
CLUBSCORE:
Som van individuele scores van de leden van die club gedeeld door het aantal deelnemers van
die club.
AWARDS:
Iedere deelnemer ontvangt een deelnamediploma.
Uitreiking van de prijzen en diploma's gebeurt tijdens de Statutaire Algemene
Vergadering van 2024.
Jean-Marie T’Jaeckx, ON7EN
Contest Manager

Hieronder vind je het te gebruiken logboekprogramma , en de algemene info rond de Acitvity day 2023

 

Logboek VRA ACTIVITY DAY 2023
XLSM bestand – 431,3 KB 136 downloads
Algemene Informatie VRA Activity Day 2023
PDF – 1,7 MB 136 downloads

Repeaters Belgie 

Hieronder geven we jullie een overzicht van alle actuele repeaters onderverdeeld per frequentieband . 

Je kan deze info downloaden in een handig Exel bestand .  (Bron Repeaterbook)

 

 

Repeaters Belgie 70 CM
Excel – 44,0 KB 206 downloads
Repeaters Belgie 2 Mtr
Excel – 30,0 KB 212 downloads
Repeaters Belgie 23 CM
Excel – 83,0 KB 182 downloads